• HARRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
    • .
    • HARRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞIi
    • HARRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
    • .

HİZMET REHBERİ

HARRAN BELEDİYESİ
KAMU HİZMET STANDARDI TABLOSU

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

  HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)

1

Yapı Kullanım izin Belgesi

1- Toprak Vizesi,

2- Temel Vizesi,

3- Isı Yalıtım Vizesi|

4- Kanal Vizesi

5. Demir Vizesi

6- Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi

7- Cins Değişikliği Yazısı

8- 13*18 Ebadında On ve Arka Cephelerden 2'serAdet Fotoğraf,

9- Cevre Düzeni Vizesi/Ağaç Ücreti

10- Asansör Ruhsatı,(Projede asansör varsa)

11- işgaliye Borcu Olmadığına Dair Yazı,

12 -Kazan TSE Belgesi(merkezi sistem ısıtmalarda)

13- Doğalgaz Tesisatlarının EGO'dan Kontrolü,

14- SSK'dan ilişiksiz Belgesi,

15- Telefon Ankastre Vizesi,

16- Harran .Bld.sinden Numarataj Yazısı,

17 -Sığınak Raporu

18- İş bitirme Tutanağı

19- Harç ve Ücretler

20- Mal Sahipleri Taahhütnamesi

21- Bld. İtfaiye Yangın Yönetmeliğine Uygunluk Yazısı

22- İskân Dilekçesi

30 GÜN

2

Çap

1-Aplikasyon Krokisi,

2- Tapu Fotokopisi,

3- Harç Makbuzu

7 GÜN

 

3

Kuşat Ruhsat işleri

1- Kimlik Fotokopisi,

2- ÇTV Kaydı,

3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,

4-  1 Adet Fotoğraf,

5- Ustalık Belgesi,

6- Kira Kontratı Fotokopisi,

7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı

8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü,

9- Motor Beyannamesi,(İşyerinde motor çalıştıracaksa)

10- Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi

11- İtfaiye Raporu,

7 GÜN

 

4

Cenaze, Defin

1- Doktor Raporu,

2- Nüfus Kâğıdı,

3- Ölüm Belgesi.

3 GÜN

 

5

Asker ailelerine yapılan yardımlar (4109 sayılı kanun)

Muhtaçlık Belgesi , Askerlik şubesinden Terhis Tarihini Gösterir Belge , İkametgah İlmaberi

15 Gün

 

6

Nikâh işlemleri

1- Nüfus Cüzdanı,

2- Nüfus Kayıt Örneği,

3- Evlenme Beyannamesi,

4- Fotoğraf,

5- Sağlık Raporu,

6- İzin Belgesi.

3 GÜN

 

7

Yaz spor okulları

İşyeri Ruhsat Fotokopisi

3 GÜN

 

8

İhale işlemleri

İhale Onay Belgesi , İhale Komisyon kararı , sözleşme , İhalelerin yapıldığına ilişkin tutanak , Kesin Teminat Alında Makbuzu

7 ile 45 Gün (2886-4734 SK)

 

9

Gelir tahsili işlemleri

Tahakkuk Evrakı İle Tahsil Edilir 2464 SBGK

3 Gün

 

10

Giderlerin ödenmesi

Fatura Gider Pusulası ve Kanıtlayıcı Yasal Belge, Taahhüt Dosyası, Muayene ve Kabul komisyon Tutanağı- Taşınır İşlem Fişi

3 Yıl

 

11

Ölçü ve ayar işleri

Beyanname ile

3 GÜN

 

12

2. ve 3. Sınıf Gayri sıhhî Müesseselerin işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları

1.    Beyanname (Belediye Başkanlığına)

2.    Tesisin bulunduğu yeri gösteren onaylı plan ve belge (1/1000 ölçekli)

3.    İş akım şeması ve açıklama raporu ( Sorumlu Yöneticiden)

4.    Çevre kirlenmesini önleyecek tedbirler hakkında açıklama raporu.

5.    Tesisin içindeki alet ve cihazların konumunu, sosyal tesis ünitelerini gösterir tesis içi yerleşim planı.(1/100 Ölçekli)

6.    Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair belge.

7.    Tapu veya kira kontratı

8.    2 adet fotoğraf

9.    2 adet plastik dosya

10. Oda Kayıt Belgesi

11. Ustalık Belgesi

12. Vergi Levhası

13. Yapı Kullanım İzin Belgesi

14. Kapasite Raporu.

15. Sağlık Raporu

16. İşyeri Sağlık raporu

17. Sorumlu Yönetici Sözleşmesi Ve Diploması Noter Onaylı

30 GÜN

 

13

Canlı Müzik Yayını İzin Belgesi

İşyeri Ruhsat Fotokopisi

3 GÜN

 

14

Gıda Sicil Belgesi

İşyeri Ruhsat Fotokopisi ( GSM Ruhsatı )

3 GÜN

 

       
 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 
 
İlk Müracaat Yeri:  

İsim            :Ömer ÖZYAVUZ

Unvan       :Fen İşleri Müdürü 

Adres         :Harran Belediyesi 

Tel             :04144412075   

Faks          :04144412558  

E-Posta     :bilgi@harran.bel.tr
harranbelediyesi63@hotmail.com

İkinci Müracaat Yeri:  

İsim            :Mehmet ÖZYAVUZ

Unvan       :Belediye Başkanı

Adres         :Harran Belediyesi

Tel             :04144412075

Faks          :04144412558

E-Posta    : baskan@harran.bel.tr

harranbelediyesi63@hotmail.com


 

BELEDİYE BAŞKANI
HİZMETLER

 

Hava Durumu
Anlık
Yarın
11° 8°