ÇOBAN MAĞARALARI (KEŞİŞ MAĞARALARI)


Harran-Hanel Ba’rur yolunun 14. km.sinde Roma Dönemine tarihlenen ve Çoban Mağaraları olarak adlandırılan 10 adet mağara Çoban Mağaraları yer alır. Roma dönemine tarihlenen 10 adet mağaradan oluşan bir bölgedir. Bu mağaraların Roma Döneminden kalma kaya mezarı olduğu yönünde görüşler vardır. Roma Dönemi mezarlarının yerleşim alanının hemen dışına yapıldığı bilinmektedir.

Ancak, Mağaraların çevresinde Roma dönemine tarihlenen herhangi bir yerleşim yerine henüz rastlanılmamıştır. Bu nedenle, Çoban Mağaralarının kaya mezarı olma ihtimali çok zayıftır. Daha çok keşişlerce ibadet ve barınma amaçlı kullanıldıkları tahmin edilmektedir.

Öte yandan, bu mağaraların, Tek Tek Dağları’nda hayvanları güden çobanların geçici süre ile kullandıkları mekânlar olduğu da rivayet edilmektedir.