BAZDA MAĞARALARI


Harran’dan 15 km. sonra, tarihi taş ocaklarının bulunduğu alana, Bazda Mağaraları’na ulaşılır. Çevredeki Harran, Şuayb Şehri ve Han el-Ba’rur yapıları için yüzlerce sene taş alınması neticesinde her iki mağarada çok sayıda meydan, tünel ve galeriler meydana gelmiş. Bunlardan büyük olanı, yer yer iki katlı bir şekilde oyulmuş. Yükseklikleri 10-15 metreye varan ayaklar bırakılarak da ortada meydanlar oluşturulmuş. Ayrıca uzun galeri ve tünellerle dağın çeşitli yönlerine doğru çıkışlar sağlanmış.