ŞUAYB ANTİK ŞEHRİ


Şuayb Antik Kenti

Harran’dan 10 km. sonra Şuayb Antik Kenti’ne varılır. Bu kentteki kalıntıların Roma Dönemi’ne ait olduğu tahmin edilmektedir. Oldukça geniş bir alana yayılan bu tarihi kentin etrafı, yer yer izleri görülen surlarla çevrilidir. Kent merkezinde çok sayıdaki kaya mezarı üzerine kesme taşlardan yapılar inşa edilmiş. Izgara planlı sokakları ile tipik bir Roma yerleşimi olan bu kentte, her evin bir su kuyusu ve avlusu bulunur.

Halk arasında Şuayb Peygamber’in bu kentte yaşadığına ve kentin adını Şuayb Peygamber’den aldığına inanılır. Kalıntılar arasındaki bir mağara, Şuayb Peygamber’in makamı olarak ziyaret edilir.

Kur’an-ı Kerim’de, Hz. Şuayb’ın, İbrahim soyundan geldiği ve Medyen halkının peygamberi olduğu belirtilir. Hz. Şuayb Tevrat’ta da önemli bir yere sahiptir: Hz. Musa’nın kayınpederidir ve Tevrat’ta geçen “Jethro” (İbranicesi Yitro ) ile aynı kişidir.

Yazılarda geçen 476 tarihi Seleukos takvimine göredir ve bu tarih MS 164-165'lere tekabül eder.