EL MUADDİL (?-1165)

Harranlı El muaddil'in Hayatı

Harranlı El Muaddil   (?- 1165) 

Hakkında günümüze pek bir bilgisi ulaaşamayan Şair, yazar, hukukçu. Harran’da doğmuştur ve asıl adı Ebu Abdullah Muhammed Bin Abdullah Bin El Abbas Harrani El Mu’addil’dir. Hukuk bilgisi yanında güzel şiirler yazmıştır. Ravzatel Üdeba isimli edebiyat kitabı vardır. 1165 yılında vefat etmiştir.